Bật hiển thị trang chào mừng vào lần khởi chạy trình duyệt đầu tiên sau khi nâng cấp hệ điều hành.

Bật hiển thị trang chào mừng vào lần khởi chạy trình duyệt đầu tiên sau khi nâng cấp hệ điều hành.

Nếu chính sách này được đặt thành true hoặc không được định cấu hình, trình duyệt sẽ hiển thị lại trang chào mừng vào lần khởi chạy đầu tiên sau khi nâng cấp hệ điều hành.

Nếu chính sách này được đặt thành false, trình duyệt sẽ không hiển thị lại trang chào mừng vào lần khởi chạy đầu tiên sau khi nâng cấp hệ điều hành.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameWelcomePageOnOSUpgradeEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)