Lägg till en specifik lista över sökleverantörer i användarens lista över sökleverantörer

Med den här principinställningen kan du lägga till en lista med sökleverantörer i användarens standardlista över sökleverantörer. Sökleverantörer kan vanligtvis läggas till från verktygsfält från tredje part eller i installationsprogrammet. Användaren kan också lägga till en sökleverantör från leverantörens webbplats.

Om du aktiverar den här principinställningen kan användaren lägga till och ta bort sökleverantörer, men bara från den uppsättning med sökleverantörer som anges i listan med principregisternycklar för sökleverantörer (under [HKCU eller HKLM\Software\policies\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]). Obs! Den här listan kan skapas från en anpassad administrationsmallfil. Information om hur du skapar den här anpassade administrationsmallfilen finns i dokumentationen om sökleverantörer i Internet Explorer.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen kan användaren konfigurera listan med sökleverantörer, förutsatt att en sådan konfiguration inte begränsas av en annan principinställning.


Stöds på: Minst Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameAddPolicySearchProviders
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)