Λίστα πρόσθετων

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε μια λίστα πρόσθετων τα οποία θα επιτρέπονται ή δεν θα επιτρέπονται από τον Internet Explorer. Τα πρόσθετα σε αυτήν την περίπτωση είναι στοιχεία ελέγχου όπως τα στοιχεία ελέγχου ActiveX, Γραμμές εργαλείων και Βοηθητικά αντικείμενα προγράμματος περιήγησης (BHO) τα οποία έχουν γραφτεί ειδικά για να επεκτείνουν ή να βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του προγράμματος περιήγησης ή κάποιων τοποθεσιών Web.

Αυτή η λίστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη ρύθμιση πολιτικής "Να μην επιτρέπεται κανένα πρόσθετο, εκτός εάν αυτό περιέχεται στη λίστα πρόσθετων" η οποία καθορίζει εάν τα πρόσθετα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα δεν θα επιτρέπονται.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, μπορείτε να καταχωρείτε σε μια λίστα πρόσθετα τα οποία θα επιτρέπονται ή δεν θα επιτρέπονται από τον Internet Explorer. Για κάθε καταχώρηση που προσθέτετε στη λίστα, πρέπει να εισάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Το όνομα της τιμής - το CLSID (αναγνωριστικό κλάσης) για το πρόσθετο που θέλετε να συμπεριλάβετε στη λίστα. Το CLSID πρέπει να περιέχεται σε αγκύλες, για παράδειγμα, "{000000000-0000-0000-0000-0000000000000}". Το CLSID για ένα πρόσθετο μπορεί να ανακτηθεί με την ανάγνωση της ετικέτας OBJECT σε μια ιστοσελίδα όπου υπάρχει παραπομπή για το πρόσθετο.

Τιμή - Ένας αριθμός ο οποίος υποδεικνύει εάν ο Internet Explorer πρέπει να μην επιτρέπει ή να επιτρέπει το πρόσθετο που πρόκειται να φορτωθεί. Για να καθορίσετε ότι το πρόσθετο δεν πρέπει να επιτρέπεται, καταχωρήστε την τιμή 0 (μηδέν) σε αυτό το πεδίο. Για να καθορίσετε ότι το πρόσθετο πρέπει να επιτρέπεται, καταχωρήστε την τιμή 1 (ένα) σε αυτό το πεδίο. Για να καθορίσετε ότι ένα πρόσθετο πρέπει να επιτρέπεται και, επίσης, για να δώσετε στο χρήστη τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το πρόσθετο μέσω της Διαχείρισης πρόσθετων, καταχωρήστε την τιμή 2 (δύο) σε αυτό το πεδίο.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η λίστα διαγράφεται. Η ρύθμιση πολιτικής "Να μην επιτρέπεται κανένα πρόσθετο, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στη λίστα πρόσθετων" θα εξακολουθεί να καθορίζει εάν τα πρόσθετα που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τη λίστα δεν θα επιτρέπονται.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameListBox_Support_CLSID
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Λίστα πρόσθετων

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)