Lisäosaluettelo

Tämän käytäntöasetuksen avulla hallitaan Internet Explorerin hyväksymien tai hylkäämien lisäosien luetteloa. Tällaisia lisäosia ovat esimerkiksi ActiveX-komponentit, työkalurivit ja BHO-objektit, joiden tarkoituksena on laajentaa tai parantaa selaimen tai verkkosivujen toimintaa.

Tätä luetteloa voidaan käyttää Estä kaikki lisäosat, joita ei ole nimenomaisesti sallittu lisäosaluettelossa -käytäntöasetuksen kanssa, joka määrittää oletetaanko lisäosat, joita ei ole luettelossa, estettäviksi.

Jos tämä käytäntöasetus otetaan käyttöön, voidaan kirjoittaa luettelo lisäosista, jotka Internet Explorerin tulee hyväksyä tai hylätä. Kirjoita kullekin luettelon kohteelle seuraavat tiedot:

Arvon nimi – CLSID-tunnus (luokkatunnus) lisäosalle, jonka haluat lisätä luetteloon. CLSID-tunnuksen tulee olla aaltosulkeissa, esimerkiksi {000000000-0000-0000-0000-0000000000000}. Lisäosan CLSID-tunnus saadaan lukemalla OBJECT-määrite sivustosta, jossa lisäosaan viitataan.

Arvo – Numero, joka ilmaisee tuleeko Internet Explorerin estää vai sallia lisäosan lataaminen. Määritä lisäosa estettäväksi kirjoittamalla 0 (nolla) tähän kenttään. Määritä lisäosa sallittavaksi kirjoittamalla 1 (yksi) tähän kenttään. Määritä lisäosa sallittavaksi ja salli myös käyttäjien hallita lisäosaa lisäosien hallinnan kautta kirjoittamalla 2 (kaksi) tähän kenttään.

Jos tätä käytäntöasetusta ei oteta käyttöön, luettelo poistetaan. Estä kaikki lisäosat, joita ei ole nimenomaisesti sallittu lisäosaluettelossa -käytäntöasetus määrittää yhä, oletetaanko lisäosat, joita ei ole luettelossa, estettäviksi.


Tuettu: Vähintään Internet Explorer 6.0 Windows XP Service Pack 2:ssa tai Windows Server 2003 Service Pack 1:ssä
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameListBox_Support_CLSID
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Lisäosaluettelo

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Hallintamallit (tietokoneet)

Hallintamallit (käyttäjät)