Liste over tillegg

Denne policyinnstillingen bestemmer om en liste over tillegg skal tillates eller blokkeres av Internet Explorer. Tillegg er i dette tilfellet kontroller som ActiveX, verktøylinjer og leserhjelperobjekter som er laget spesielt for å utvide eller forbedre funksjonaliteten til leseren eller websidene.

Denne listen kan brukes med policyinnstillingen Blokker alle tillegg som ikke er angitt som tillatt i listen over tillegg, som angir om tillegg som ikke står oppført her, forventes å bli blokkert.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, kan du angi en liste over tillegg som skal tillates eller blokkeres av Internet Explorer. Angi følgende informasjon for hver oppføring du legger til i listen:

Verdinavn – CLSID (klasseidentifikator) for tillegget du ønsker å legge til i listen. CLSIDen må stå i klammeparentes, for eksempel {000000000-0000-0000-0000-0000000000000}. CLSIDen for et tillegg kan finnes ved å lese OBJECT-koden fra en webside der det refereres til tillegget.

Verdi – et tall som angir om innlasting av tillegget skal tillates eller blokkeres av Internet Explorer. Hvis tillegget skal blokkeres, angir du tallet 0 (null) i dette feltet. Hvis tillegget skal tillates, angir du tallet 1 (én) i dette feltet. Hvis tillegget skal tillates og brukeren gis tillatelse til å behandle tillegget ved hjelp av Behandling av tillegg, angir du tallet 2 (to) i dette feltet.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, slettes listen. Policyinnstillingen Blokker alle tillegg som ikke er angitt som tillatt i listen over tillegg bestemmer likevel om tillegg som ikke står oppført i denne listen, forventes å bli blokkert.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameListBox_Support_CLSID
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Liste over tillegg

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)