Lista dodatków

To ustawienie zasad umożliwia zarządzanie listą dodatków dozwolonych lub niedozwolonych w programie Internet Explorer. W tym przypadku dodatkami są takie kontrolki, jak kontrolki ActiveX, paski narzędzi i obiekty pomocnika przeglądarki (BHO) napisane w celu rozszerzenia lub ulepszenia funkcji przeglądarki lub stron sieci Web.

Ta lista może być używana razem z ustawieniem zasad „Odrzuć wszystkie dodatki, jeśli nie są specjalnie dozwolone na liście dodatków" określającym, czy dodatki, które nie znajdują się na liście, są niedozwolone.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, będzie można wprowadzić listę dozwolonych i niedozwolonych dodatków w programie Internet Explorer. Dla każdego wpisu dodanego do listy należy wprowadzić następujące informacje:

Nazwa wartości — identyfikator CLSID (identyfikator klasy) dla dodatku, który ma zostać dodany do listy. Identyfikator CLSID powinien być ujęty w nawias, na przykład „{000000000-0000-0000-0000-0000000000000}". Identyfikator CLSID dla dodatku można uzyskać ze znacznika OBJECT ze strony sieci Web, która odwołuje się do dodatku.

Wartość — liczba wskazująca, czy program Internet Explorer powinien zabraniać ładowania dodatku czy na nie zezwalać. Aby określić, że dodatek powinien być niedozwolony, należy wprowadzić 0 (zero) w tym polu. Aby określić, że dodatek powinien być dozwolony, należy wprowadzić 1 (jeden) w tym polu. Aby określić, że dodatek powinien być dozwolony i zezwolić użytkownikowi na zarządzanie nim za pomocą Menedżera dodatków, należy wprowadzić 2 (dwa) w tym polu.

Wyłączenie tego ustawienia zasad spowoduje usunięcie listy. Ustawienie zasad „Odrzuć wszystkie dodatki, jeśli nie są specjalnie dozwolone na liście dodatków" będzie nadal określać, czy dodatki, które nie zostały umieszczone na tej liście, będą traktowane jako niedozwolone.


Obsługiwane na: Program Internet Explorer 6.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameListBox_Support_CLSID
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Lista dodatków

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)