Lista över tillägg

Med den här principinställningen kan du hantera en lista med tillägg som ska tillåtas eller blockeras av Internet Explorer. Med tillägg menas kontroller som ActiveX-kontroller, verktygsfält och webbläsartillägg (BHO) som är skrivna för att utöka eller förbättra webbläsarens eller webbsidornas funktionalitet.

Den här listan kan användas med principinställningen Blockera alla tillägg förutom de som uttryckligen anges i Lista över tillägg, som anger om tillägg som inte visas här ska blockeras.

Om du aktiverar den här principinställningen kan du skapa en lista med tillägg som ska tillåtas eller blockeras av Internet Explorer. Ange följande information för varje post som du lägger till i listan:

Värdenamn - CLSID (klass-ID:t) för det tillägg som du vill lägga till i listan. Omge CLSID med parenteser, t.ex. {000000000-0000-0000-0000-0000000000000}. Du hittar CLSID för ett tillägg i OBJECT-taggen från en webbsida som innehåller en referens till tillägget.

Värde - Ett nummer som anger om Internet Explorer ska neka eller tillåta inläsningen av tillägget. Om du vill att ett tillägg ska blockeras anger du 0 (noll) i det här fältet. Om du vill att ett tillägg ska tillåtas anger du 1 (ett) i det här fältet. Om du vill att ett tillägg ska tillåtas och även ge användaren tillåtelse att hantera tillägget via Hantera tilläggskomponenter anger du 2 (två) i det här fältet.

Om du inaktiverar den här principinställningen tas listan bort. Principinställningen Blockera alla tillägg förutom de som uttryckligen anges i Lista över tillägg avgör fortfarande om tillägg som inte finns i den här listan ska blockeras.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameListBox_Support_CLSID
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Lista över tillägg

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)