Zakázat všechny doplňky, které nejsou povoleny pomocí seznamu doplňků

Nastavení této zásady umožňuje zakázat doplňky aplikace Internet Explorer, které nejsou uvedeny v nastavení zásad Seznam doplňků. Doplňky jsou v tomto případě ovládací prvky, jako například ovládací prvky ActiveX, panely nástrojů a objekty pomocníka prohlížeče, které jsou specificky napsány za účelem rozšíření nebo vylepšení funkcí prohlížeče nebo webových stránek.

Ve výchozím nastavení tento seznam doplňků určuje seznam doplňků, které budou povoleny či zakázány pomocí zásad skupiny. Uživatelé však budou moci nadále spravovat doplňky neuvedené v nastavení zásad Seznam doplňků pomocí Správce doplňků v aplikaci Internet Explorer. Toto nastavení tuto možnost uživatelům odebírá. Všechny doplňky, které nejsou přímo povoleny pomocí nastavení zásad Seznam doplňků, jsou považovány za zakázané.

Pokud toto nastavení povolíte, budou v aplikaci Internet Explorer povoleny pouze doplňky přímo uvedené a povolené pomocí nastavení zásad Seznam doplňků.

Pokud toto nastavení zakážete nebo nenakonfigurujete, budou uživatelé moci libovolné doplňky, které nejsou uvedené v nastavení zásad Seznam doplňků, povolovat a zakazovat pomocí Správce doplňků.

Poznámka: Pokud je doplněk uveden v nastavení zásad Seznam doplňků, nemohou uživatelé jeho stav změnit pomocí Správce doplňků (kromě případu, kdy byla jeho hodnota nastavena tak, aby povolovala správu uživatelem. Další informace naleznete v nastavení zásad Seznam doplňků).


Podporováno na: Alespoň aplikace Internet Explorer 6.0 v systému Windows XP SP2 nebo Windows Server 2003 SP1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameRestrictToList
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)