Να μην επιτρέπεται κανένα πρόσθετο, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά στη λίστα πρόσθετων

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να εξασφαλίζετε ότι δεν θα επιτρέπονται τα πρόσθετα του Internet Explorer τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση πολιτικής "Λίστα πρόσθετων". Τα πρόσθετα σε αυτήν την περίπτωση είναι στοιχεία ελέγχου όπως τα στοιχεία ελέγχου ActiveX, Γραμμές εργαλείων και Βοηθητικά αντικείμενα προγράμματος περιήγησης (BHO) τα οποία έχουν γραφτεί ειδικά για να επεκτείνουν ή να βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του προγράμματος περιήγησης ή κάποιων τοποθεσιών Web.

Από προεπιλογή, η ρύθμιση πολιτικής "Λίστα πρόσθετων" καθορίζει μια λίστα πρόσθετων τα οποία θα επιτρέπονται ή δεν θα επιτρέπονται μέσω της πολιτικής ομάδας. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τη Διαχείριση πρόσθετων του Internet Explorer για να διαχειρίζονται πρόσθετα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση πολιτικής "Λίστα πρόσθετων". Αυτή η ρύθμιση πολιτικής, πρακτικά καταργεί αυτήν την επιλογή για τους χρήστες - θεωρείται ότι κανένα πρόσθετο δεν επιτρέπεται, εκτός από όσα επιτρέπονται ρητά μέσω της ρύθμισης πολιτικής "Λίστα πρόσθετων".

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer επιτρέπει μόνο τα πρόσθετα που καθορίζονται (και επιτρέπονται) ρητά μέσω της ρύθμισης πολιτικής "Λίστα πρόσθετων".

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη Διαχείριση πρόσθετων για να επιτρέπουν ή να μην επιτρέπουν όποια πρόσθετα δεν συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση πολιτικής "Λίστα πρόσθετων".

Σημείωση: Εάν ένα πρόσθετο συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση πολιτικής "Λίστα πρόσθετων", ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει την κατάστασή του μέσω της Διαχείρισης πρόσθετων (εκτός εάν η τιμή του έχει ρυθμιστεί έτσι, ώστε να επιτρέπεται η διαχείριση από το χρήστη - ανατρέξτε στην πολιτική "Λίστα πρόσθετων" για περισσότερες πληροφορίες).


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameRestrictToList
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)