Odrzuć wszystkie dodatki, jeśli nie są specjalnie dozwolone na liście dodatków

To ustawienie zasad pozwala zagwarantować, że wszystkie dodatki programu Internet Explorer niewymienione w ustawieniu zasad „Lista dodatków" będą niedozwolone. W tym przypadku dodatkami są takie kontrolki, jak kontrolki ActiveX, paski narzędzi i obiekty pomocnika przeglądarki, napisane w celu rozszerzenia lub ulepszenia funkcji przeglądarki lub stron sieci Web.

Domyślnie ustawienie zasad „Lista dodatków" definiuje listę dodatków, które będą dozwolone lub nie za pomocą zasad grupy. Jednak użytkownicy będą mogli nadal używać Menedżera dodatków w programie Internet Explorer, aby zarządzać dodatkami niewymienionymi w ustawieniu zasad „Lista dodatków". To ustawienie zasad skutecznie odbiera tę opcję użytkownikom — wszystkie dodatki będą niedozwolone, chyba że zostaną wyraźnie dozwolone za pomocą ustawienia zasad „Lista dodatków".

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, program Internet Explorer będzie zezwalał tylko na dodatki wyraźnie wymienione (i dozwolone) w ustawieniu zasad „Lista dodatków".

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone lub pozostanie nieskonfigurowane, użytkownicy będą mogli używać Menedżera dodatków, aby zezwalać lub nie zezwalać na dodatki niewymienione w ustawieniu zasad „Lista dodatków".

Uwaga: jeśli dodatek jest wymieniony w ustawieniu zasad „Lista dodatków", użytkownik nie może zmienić jego stanu za pomocą Menedżera dodatków (chyba że jego wartość została ustawiona w sposób umożliwiający zarządzanie przez użytkownika — zobacz zasadę „Lista dodatków", aby uzyskać więcej informacji).


Obsługiwane na: Program Internet Explorer 6.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameRestrictToList
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)