Να αποστέλλεται πάντοτε η κεφαλίδα "Χωρίς παρακολούθηση"

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τις παραμέτρους του τρόπου με τον οποίο ο Internet Explorer στέλνει την κεφαλίδα "Χωρίς παρακολούθηση" (DNT).

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer στέλνει την κεφαλίδα DNT:1 με όλες τις αιτήσεις HTTP και HTTPS. Η κεφαλίδα DNT:1 ειδοποιεί τους διακομιστές να μην παρακολουθούν το χρήστη.

Για το Internet Explorer 9 και 10:
Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer στέλνει την κεφαλίδα "Χωρίς παρακολούθηση"1 μόνο εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λίστα προστασίας από παρακολούθηση ή αν χρησιμοποιείται η λειτουργία "Περιήγηση inPrivate".

Για Internet Explorer 11 και νεότερες εκδόσεις:
Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer στέλνει την κεφαλίδα "Χωρίς παρακολούθηση"1 μόνο εφόσον χρησιμοποιείται η λειτουργία "Περιήγηση inPrivate".

Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης πολιτικής, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιλογή "Να αποστέλλεται πάντοτε η κεφαλίδα 'Χωρίς παρακολούθηση'" από τις ρυθμίσεις του Internet Explorer. Με την επιλογή αυτής της δυνατότητας, ο Internet Explorer αποστέλλει μια κεφαλίδα DNT:1 με όλα τα αιτήματα HTTP και HTTPS, εφόσον ο χρήστης δεν έχει ορίσει μια εξαίρεση για συγκεκριμένη τοποθεσία. Ο Internet Explorer αποστέλλει την κεφαλίδα DNT:0 σε όλες τις τοποθεσίες για τις οποίες έχει οριστεί εξαίρεση. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 10.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameDoNotTrack
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)