Tillåt att programvara körs eller installeras även om signaturen är ogiltig

Du kan använda den här inställningen för att bestämma om programvara, t.ex. ActiveX-kontroller och hämtningsbara filer, ska kunna installeras eller köras av användaren även om signaturen är felaktig. En ogiltig signatur kan tyda på att filen kan ha manipulerats.

Om du aktiverar den här principinställningen tillfrågas användarna om de vill installera eller köra filer med en felaktig signatur.

Om du inaktiverar den här principinställningen kan inte användarna installera eller köra filer med en felaktig signatur.

Om du inte konfigurerar den här principen kan användarna välja om de vill köra eller installera filer med en felaktig signatur.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Download
Value NameRunInvalidSignatures
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)