Καθορισμός ορίου χρόνου λήξης cache εφαρμογών για μεμονωμένους τομείς

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει τον αριθμό των ημερών για τον οποίο θα διατηρείται ένα ανενεργό cache εφαρμογών πριν καταργηθεί. Εάν το cache εφαρμογών χρησιμοποιηθεί πριν από το χρόνο λήξης, δεν θα καταργηθεί αυτόματα. Όταν καθορίζετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, καταχωρείτε το όριο χρόνου λήξης σε ημέρες.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer θα καταργεί cache εφαρμογών τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί σε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ο Internet Explorer θα χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο χρονικό όριο λήξης για τα cache όλων των εφαρμογών. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 30 ημέρες.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 10.0
Αριθμός ημερών

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\AppCache
Value NameGarbageCollectionThresholdInDays
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value0
Max Value99999

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)