Nastavit maximální velikost seznamu prostředků mezipaměti aplikace

Toto nastavení zásad určuje maximální počet položek prostředků, které mohou být zadány v souboru manifestu přidruženém k mezipaměti aplikace. Pokud manifest přidružený k mezipaměti aplikace překročí povolený počet prostředků (včetně stránky, která na tento manifest odkázala), odešle aplikace Internet Explorer na web chybovou zprávu. Uživateli se žádné oznámení nezobrazí. U tohoto nastavení zásad zadáváte limit prostředků jako počet. Výchozí hodnota je 1000 prostředků.

Pokud toto nastavení zásad povolíte, umožní aplikace Internet Explorer vytvoření mezipamětí aplikace, jejichž soubor manifestu obsahuje počet prostředků (včetně stránky, která na tento manifest odkázala), který je menší nebo roven limitu stanovenému v nastavení této zásady.

Pokud toto nastavení zásad zakážete nebo nenakonfigurujete, použije aplikace Internet Explorer výchozí maximální velikost seznamu prostředků mezipaměti aplikace pro všechny mezipaměti aplikací. Výchozí hodnota je 1000 prostředků.


Podporováno na: Alespoň aplikace Internet Explorer 10.0
Počet prostředků

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\AppCache
Value NameManifestResourceQuota
Value TypeREG_DWORD
Default Value1000
Min Value0
Max Value99999

inetres.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)