Angi maksimal størrelse på ressursliste for programhurtigbufre

Denne policyinnstillingen angir maksimalt antall ressursoppføringer som kan spesifiseres i manifestfilen til en programhurtigbuffer. Hvis manifestfilen som er knyttet til en programhurtigbuffer, overskrider antallet tillatte ressurser, inkludert siden som refererte til manifestet, sender Internet Explorer en feilmelding til webområdet. Det vises ingen varsler til brukeren. Når du setter denne policyinnstillingen, angir du ressursgrensen som et tall. Standardverdien er 1 000 ressurser.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, tillater Internet Explorer at det opprettes programhurtigbufre med manifestfiler som inneholder antallet ressurser, inkludert siden som refererte til manifeste, som er mindre enn eller lik antallet som er angitt i denne policyinnstillingen.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen eller ikke konfigurerer den, bruker Internet Explorer standard maksimal begrensning av ressurslistestørrelse for alle programhurtigbufre. Standardverdien er 1 000 ressurser.


Støttes av: Minst Internet Explorer 10.0
Antall ressurser

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\AppCache
Value NameManifestResourceQuota
Value TypeREG_DWORD
Default Value1000
Min Value0
Max Value99999

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)