Ustaw maksymalny rozmiar listy zasobów pamięci podręcznej aplikacji

To ustawienie zasad pozwala zdefiniować maksymalną liczbę wpisów zasobów, które mogą być określone w pliku manifestu skojarzonym z pamięcią podręczną aplikacji W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby zasobów przez manifest skojarzony z pamięcią podręczną aplikacji (dotyczy również strony odwołującej się do tego manifestu), program Internet Explorer wysyła błąd do witryny sieci Web. Użytkownik nie otrzymuje żadnego powiadomienia. Podczas konfigurowania tego ustawienia zasad należy podać limit zasobów wyrażony w postaci liczby. Wartość domyślna to 1000 zasobów.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, program Internet Explorer będzie zezwalać na tworzenie pamięci podręcznych aplikacji, których pliki manifestu zawierają liczbę zasobów mniejszą niż limit skonfigurowany przy użyciu tego ustawienia zasad lub równą temu limitowi (dotyczy również strony odwołującej się do tego manifestu).

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone lub nie zostanie skonfigurowane, w programie Internet Explorer będzie stosowany domyślny maksymalny rozmiar listy zasobów pamięci podręcznej aplikacji dla wszystkich pamięci podręcznych aplikacji. Wartość domyślna to 1000 zasobów.


Obsługiwane na: Co najmniej program Internet Explorer 10.0
Liczba zasobów

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\AppCache
Value NameManifestResourceQuota
Value TypeREG_DWORD
Default Value1000
Min Value0
Max Value99999

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)