Ange största tillåtna storlek på programcachens resurslista

Den här principinställningen anger det högsta antal resursposter som kan anges i en manifestfil som associeras med en programcache. Om manifestet som associeras med en programcache överskrider antalet tillåtna resurser, inklusive sidan som innehåller en referens till manifestet, skickas ett fel till webbplatsen. Inget meddelande visas för användaren. När du anger den här principinställningen anger du resursgränsen som ett nummer. Standardinställningen är 1 000 resurser.

Om du aktiverar den här principinställningen tillåts genereringen av en programcache vars manifestfil innehåller samma antal resurser, inklusive sidan som innehåller en referens till manifestet, eller färre än gränsen som anges i den här principinställningen.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen används standardinställningen för största tillåtna resurslista för en programcache för alla programcacheminnen. Standardinställningen är 1 000 resurser.


Stöds på: Minst Internet Explorer 10.0
Antal resurser

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\AppCache
Value NameManifestResourceQuota
Value TypeREG_DWORD
Default Value1000
Min Value0
Max Value99999

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)