Καθορισμός μέγιστου ορίου χώρου αποθήκευσης cache εφαρμογών για όλους τους τομείς

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει το όριο χώρου αποθήκευσης αρχείων για όλα τα συνδυασμένα cache εφαρμογών για κάποιον χρήστη. Όταν καθορίζετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, καταχωρείτε το όριο αποθήκευσης σε MB. Μόλις συμπληρωθεί το όριο, ο Internet Explorer ενημερώνει το χρήστη και ο χρήστης πρέπει να διαγράψει ορισμένα cache εφαρμογών για να είναι δυνατή η αποθήκευση ενημερωμένου cache εφαρμογών στον υπολογιστή. Το προεπιλεγμένο μέγιστο όριο χώρου αποθήκευσης για όλα τα cache εφαρμογών είναι 1 GB.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, μπορείτε να καθορίσετε το μέγιστο όριο χώρου αποθήκευσης για όλα τα cache εφαρμογών. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 GB.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ο Internet Explorer θα χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο μέγιστο όριο αποθήκευσης για τα cache όλων των εφαρμογών. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 GB.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 10.0
Όριο συνολικού χώρου αποθήκευσης

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\AppCache
Value NameTotalLimitInMB
Value TypeREG_DWORD
Default Value1024
Min Value1
Max Value99999

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)