Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου/βίντεο

Καθορίζει το στοιχείο ελέγχου προγράμματος αναπαραγωγής ήχου/βίντεο ActiveX ως εγκεκριμένο από το διαχειριστή.

Αυτό το στοιχείο ελέγχου χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ήχων, βίντεο και άλλων πολυμέσων.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, το συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου μπορεί να εκτελεστεί σε ζώνες ασφάλειας στις οποίες καθορίζετε ότι επιτρέπεται η εκτέλεση στοιχείων ελέγχου με έγκριση από το διαχειριστή.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, το συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου δεν θα καθορίζεται ως εγκεκριμένο από το διαχειριστή.

Για να καθορίσετε τον τρόπο χειρισμού των στοιχείων ελέγχου με έγκριση από το διαχειριστή για κάθε ζώνη ασφάλειας, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Στο στοιχείο "Πολιτική ομάδας", κάντε κλικ στο στοιχείο "Ρυθμίσεις χρήστη", επιλέξτε "Συντήρηση του Internet Explorer" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο "Ασφάλεια".

2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο "Ζώνες ασφάλειας και χαρακτηρισμοί περιεχομένου", κάντε κλικ στο κουμπί "Εισαγωγή των τρεχουσών ρυθμίσεων ζωνών ασφάλειας" και κατόπιν στο κουμπί "Τροποποίηση ρυθμίσεων".

3. Επιλέξτε τη ζώνη περιεχομένου στην οποία επιθυμείτε να διαχειριστείτε τα στοιχεία ελέγχου ActiveX και μετά κάντε κλικ στο κουμπί "Προσαρμοσμένο επίπεδο".

4. Στην περιοχή "Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX και προσθηκών", κάντε κλικ στο κουμπί "Με έγκριση από το διαχειριστή".


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 5.0
Στοιχείο ελέγχου ActiveMovie
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Value Name{05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1
Στοιχείο ελέγχου πολυμέσων
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Value Name{22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95}
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)