Ενεργοποίηση της λειτουργίας προτύπων Internet Explorer 7

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία προτύπων του Internet Explorer 7. Η Προβολή συμβατότητας ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Internet Explorer προσδιορίζεται σε ένα διακομιστή Web και καθορίζει εάν το περιεχόμενο αποδίδεται στη λειτουργία προτύπων του Internet Explorer 7 ή στη λειτουργία προτύπων που είναι διαθέσιμη στην τελευταία έκδοση του Internet Explorer.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer χρησιμοποιεί μια συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη του Internet Explorer 7 (με επισύναψη πρόσθετης συμβολοσειράς). Επιπλέον, όλες οι ιστοσελίδες λειτουργίας προτύπων εμφανίζονται στη λειτουργία προτύπων του Internet Explorer 7. Αυτή η επιλογή οδηγεί σε μέγιστη συμβατότητα με τις υπάρχουσες ιστοσελίδες, αλλά νεότερο περιεχόμενο το οποίο έχει εγγραφεί με συνήθη πρότυπα Internet ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer χρησιμοποιεί την τρέχουσα συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη. Επίσης, όλες οι ιστοσελίδες της λειτουργίας προτύπων εμφανίζονται στη λειτουργία προτύπων που είναι διαθέσιμη στην τελευταία έκδοση του Internet Explorer. Αυτή η επιλογή αντιστοιχεί στην προεπιλεγμένη συμπεριφορά του Internet Explorer.

Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης πολιτικής, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία προτύπων του Internet Explorer 7.


Υποστηρίζεται σε: Internet Explorer 8.0 έως Internet Explorer 10.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserEmulation
Value NameAllSitesCompatibilityMode
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)