Συμπερίληψη ενημερωμένων λιστών τοποθεσιών Web από τη Microsoft

Αυτή η πολιτική ελέγχει τις λίστες συμβατότητας τοποθεσιών Web που παρέχει η Microsoft. Οι ενημερωμένες λίστες τοποθεσιών Web είναι διαθέσιμες από το Windows Update.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, χρησιμοποιούνται οι λίστες τοποθεσιών Web που παρέχονται από τη Microsoft κατά την περιήγηση. Εάν ένας χρήστης επισκεφθεί μια τοποθεσία της λίστας συμβατότητας, οι σελίδες εμφανίζονται αυτόματα σε Προβολή συμβατότητας.

Εάν απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, δεν χρησιμοποιούνται οι λίστες τοποθεσιών Web που παρέχονται από τη Microsoft. Επιπλέον, οι χρήστες δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις προβολής συμβατότητας".

Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης ρύθμισης πολιτικής, δεν είναι ενεργές οι λίστες τοποθεσιών Web που παρέχονται από τη Microsoft. Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις προβολής συμβατότητας".


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 8.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserEmulation
Value NameMSCompatibilityMode
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)