Använd principlistan med Internet Explorer 7-platser

Den här principinställningen ger dig möjlighet att lägga till specifika platser som måste visas i Kompatibilitetsvyn för Internet Explorer 7.

Om du aktiverar den här principinställningen kan användaren lägga till och ta bort platser i listan, men inte ta bort de poster som du anger.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen kan användaren lägga till och ta bort platser i listan.


Stöds på: Minst Internet Explorer 8.0
Lista med platser

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserEmulation\PolicyList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)