Χρήση λίστας πολιτικών τοποθεσιών λειτουργίας ιδιαιτεροτήτων

Η Προβολή συμβατότητας ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Internet Explorer προσδιορίζεται σε ένα διακομιστή Web και καθορίζει εάν το περιεχόμενο αποδίδεται στη λειτουργία ιδιαιτεροτήτων ή στη λειτουργία προτύπων που είναι διαθέσιμη στην τελευταία έκδοση του Internet Explorer.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer χρησιμοποιεί μια συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη του Internet Explorer 7 (με επισύναψη πρόσθετης συμβολοσειράς). Επιπλέον, οι ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη λίστα εμφανίζονται στη λειτουργία ιδιαιτεροτήτων.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 8.0
Λίστα τοποθεσιών

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserEmulation\QuirksPolicyList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)