Εμφάνιση του Συμβούλου στις Επιλογές Internet

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής εμφανίζει τη ρύθμιση του Συμβούλου στην καρτέλα "Περιεχόμενο" του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές Internet".

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer εμφανίζει τη ρύθμιση του Συμβούλου στην καρτέλα "Περιεχόμενο" του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές Internet". Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του Συμβούλου.

Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ο Internet Explorer δεν εμφανίζει τη ρύθμιση του Συμβούλου στην καρτέλα "Περιεχόμενο" του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές Internet".


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 10.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameShowContentAdvisor
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)