Απενεργοποίηση της σελίδας "Συνδέσεις"

Καταργεί την καρτέλα "Συνδέσεις" από το περιβάλλον εργασίας στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές Internet".

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, δεν θα επιτρέπεται στους χρήστες να εμφανίζουν και να αλλάζουν τις ρυθμίσεις σύνδεσης και διακομιστή μεσολάβησης.

Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν και να αλλάζουν αυτές τις ρυθμίσεις.

Όταν ρυθμίζετε αυτήν την πολιτική, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τις παρακάτω πολιτικές για την καρτέλα "Περιεχόμενο", επειδή αυτή η πολιτική καταργεί την καρτέλα "Συνδέσεις" από το περιβάλλον εργασίας:

"Απενεργοποίηση Οδηγού σύνδεσης στο Internet"

"Απενεργοποίηση αλλαγής ρυθμίσεων σύνδεσης"

"Αποτροπή αλλαγής ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης"

"Απενεργοποίηση αλλαγής αυτόματων ρυθμίσεων"


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 5.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameConnectionsTab
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)