Använd Automatisk identifiering för fjärranslutningar

Anger att Automatisk identifiering kommer att användas för att konfigurera uppringningsinställningar för användare.

Automatisk identifiering använder en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) eller en DNS-server (Domain Name System) för att anpassa webbläsaren första gången den startas.

Om du aktiverar den här principen konfigureras användarnas uppringningsinställningar med hjälp av Automatisk identifiering.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen konfigureras inte uppringningsinställningarna med hjälp av Automatisk identifiering, såvida inte användaren väljer det.


Stöds på: Minst Internet Explorer 5.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value NameDialupAutodetect
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)