Włącz debugowanie skryptu

To ustawienie zasad umożliwia włączenie debugera skryptu, jeśli został zainstalowany. Deweloperzy witryn sieci Web używają debugerów skryptów do testowania programów i skryptów na swoich stronach sieci Web. Debugera skryptu można używać do przeglądania, edytowania i debugowania plików htm i asp zawierających kod języka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) lub języka Microsoft JScript.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, debugowanie skryptu będzie włączone. Użytkownicy nie będą mogli wyłączać debugowania skryptu.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, debugowanie skryptu będzie wyłączone. Użytkownicy nie będą mogli włączać debugowania skryptu.

Jeśli to ustawienie zasad pozostanie nieskonfigurowane, użytkownicy będą mogli włączać lub wyłączać debugowanie skryptu.


Obsługiwane na: Co najmniej program Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameDisable Script Debugger
Value TypeREG_SZ
Enabled Valueno
Disabled Valueyes

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)