Απενεργοποίηση οδηγού εισαγωγής/εξαγωγής ρυθμίσεων

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής απενεργοποιεί τον "Οδηγό εισαγωγής/εξαγωγής ρυθμίσεων". Αυτός ο οδηγός σας δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε ρυθμίσεις από άλλο πρόγραμμα περιήγησης, να εισαγάγετε ρυθμίσεις από αρχείο ή να εξαγάγετε ρυθμίσεις σε αρχείο. Η εισαγωγή ρυθμίσεων από άλλο πρόγραμμα περιήγησης δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισαγάγει αγαπημένα και τροφοδοσίες από άλλα προγράμματα περιήγησης. Η εισαγωγή ρυθμίσεων από ένα αρχείο επιτρέπει στο χρήστη να εισαγάγει αγαπημένα, τροφοδοσίες και cookies από ένα αρχείο. Η εξαγωγή ρυθμίσεων σε αρχείο επιτρέπει στο χρήστη να εξαγάγει αγαπημένα, τροφοδοσίες και cookies σε ένα αρχείο.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον "Οδηγό εισαγωγής/εξαγωγής ρυθμίσεων".

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης πολιτικής, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα χρήσης του Οδηγού εισαγωγής/εξαγωγής ρυθμίσεων.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 5.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer
Value NameDisableImportExportFavorites
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)