Μενού "Αρχείο": Απενεργοποίηση της επιλογής "Ιστοσελίδα, Πλήρης" της εντολής "Αποθήκευση ως"

Δεν επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν τα πλήρη περιεχόμενα που εμφανίζονται ή εκτελούνται από μια ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, γραφικών, δεσμών ενεργειών, συνδεδεμένων αρχείων και άλλων στοιχείων. Δεν εμποδίζει τους χρήστες να αποθηκεύουν το κείμενο μιας ιστοσελίδας.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, η επιλογή τύπου αρχείου "Ιστοσελίδα, Πλήρης" θα καταργηθεί από το πλαίσιο "Αποθήκευση ως" στο παράθυρο διαλόγου "Αποθήκευση ιστοσελίδας". Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν ιστοσελίδες ως αρχεία γλώσσας σήμανσης υπερκειμένου (HTML) ή ως αρχεία κειμένου, αλλά γραφικά, δέσμες ενεργειών και άλλα στοιχεία δεν αποθηκεύονται. Για την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Αποθήκευση ιστοσελίδας", οι χρήστες κάνουν κλικ στο μενού "Αρχείο" και μετά στην εντολή "Αποθήκευση ως".

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ρυθμίσετε αυτήν την πολιτική, οι χρήστες θα μπορούν να αποθηκεύουν όλα τα στοιχεία μιας ιστοσελίδας.

Η πολιτική "Μενού "Αρχείο": Απενεργοποίηση επιλογής μενού Αποθήκευση ως...", η οποία καταργεί την εντολή "Αποθήκευση ως, υπερισχύει αυτής της πολιτικής. Εάν είναι ενεργοποιημένη, αυτή η πολιτική αγνοείται.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 5.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameNoBrowserSaveWebComplete
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)