Tiedosto-valikko: Poista Uusi-komento käytöstä

Estää käyttäjiä avaamasta uutta selainikkunaa Tiedosto-valikosta.

Jos tämä käytäntö otetaan käyttöön, käyttäjät eivät voi avata uutta selainikkunaa napsauttamalla Tiedosto-valikkoa, osoittamalla Uusi-valikkoa ja napauttamalla Ikkuna. Käyttöliittymä ei muutu, mutta uutta ikkunaa ei avata, ja käyttäjälle ilmoitetaan, että komento ei ole käytettävissä.

Jos tätä käytäntöasetusta ei oteta käyttöön tai sen asetuksia ei muuteta, käyttäjät voivat avata uuden ikkunan Tiedosto-valikosta.

Varoitus: Käytäntö ei estä uuden selainikkunan avaamista hiiren kakkospainikkeen valikon avulla. Jotta käyttäjät eivät voisi käyttää pikavalikkoa uusien selainikkunoiden avaamiseen, poista komento pikavalikosta asettamalla Poista Avaa uudessa ikkunassa -komento käytöstä -käytäntö tai poista koko pikavalikko käytöstä valitsemalla Poista pikavalikko käytöstä -käytäntö.

Huomautus: käyttäjä voi silti avata uusia välilehtiä.


Tuettu: Vähintään Internet Explorer 5.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Value NameNoFileNew
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Hallintamallit (tietokoneet)

Hallintamallit (käyttäjät)