Να μην επιτρέπεται η επιλογή προεπιλεγμένου μεγέθους κειμένου

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής δεν επιτρέπει στους χρήστες την επιλογή του προεπιλεγμένου μεγέθους κειμένου για τον Internet Explorer.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο χρήστης δεν θα μπορεί να επιλέξει προεπιλεγμένο μέγεθος κειμένου στον Internet Explorer. Θα πρέπει να καθορίσετε το προεπιλεγμένο μέγεθος κειμένου:
• Μέγιστο
• Μεγαλύτερο
• Μεσαίο
• Μικρότερο
• Ελάχιστο

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το προεπιλεγμένο μέγεθος κειμένου στον Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Value NameNoDefaultTextSize
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0
Enable policy:
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Zoom
Value NameResetTextSizeOnStartup
Value TypeREG_DWORD
Value0

Προεπιλεγμένο μέγεθος


 1. Μέγιστο μέγεθος
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\International\Scripts
  Value NameIEFontSize
  Value TypeREG_DWORD
  Value4
 2. Μεγάλο μέγεθος
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\International\Scripts
  Value NameIEFontSize
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 3. Μεσαίο μέγεθος
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\International\Scripts
  Value NameIEFontSize
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Μικρό μέγεθος
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\International\Scripts
  Value NameIEFontSize
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 5. Ελάχιστο μέγεθος
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\International\Scripts
  Value NameIEFontSize
  Value TypeREG_DWORD
  Value0


inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)