Skjul knappen for passordvisning

Denne policyinnstillingen lar deg skjule knappen for passordvisning når Internet Explorer ber brukeren om et passord. Knappen for passordvisning er synlig mens brukeren skriver inn et passord. Når brukeren trykker inn knappen vises den gjeldende passordverdien helt til museknappen slippes opp (eller trykket avsluttes).

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, skjules knappen for passordvisning for alle passordfelt. Brukerne og utviklere kan ikke regne med at knappen for passordvisning er synlig på noen webskjemaer eller webprogrammer.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen eller ikke konfigurerer den, kan programmet vise knappen for passordvisning mens brukeren taster inn et passord. Knappen for passordvisning er synlig som standard.

Hvis policyinnstillingen Skjul knapp for passordvisning, som ligger under Datamaskinkonfigurasjon\Administrative maler\Windows-komponenter\Brukergrensesnitt for legitimasjon, er aktivert for systemet i Windows 8 og senere, vil den overstyre denne policyinnstillingen.


Støttes av: Minst Internet Explorer 10.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameDisablePasswordReveal
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)