Visa inte knappen för lösenordsvisning

Med den här principinställningen kan du dölja knappen för lösenordsvisning när användaren uppmanas att ange ett lösenord i Internet Explorer. Knappen för lösenordsvisning visas när ett lösenord anges. När användaren klickar på knappen är lösenordet synligt tills användaren släpper musknappen (eller slutar trycka).

Om du aktiverar den här principinställningen döljs knappen för lösenordsvisning för alla lösenordsfält. Knappen för lösenordsvisning visas inte för användare eller utvecklare i något webbformulär eller webbprogram.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen kan knappen för lösenordsvisning visas av programmet när en användare skriver ett lösenord. Knappen för lösenordsvisning visas som standard.

Om principinställningen Visa inte knappen för lösenordsvisning i Datorkonfiguration\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Användargränssnitt för autentiseringsuppgifter är aktiverad i Windows 8 och senare, har den företräde framför den här principinställningen.


Stöds på: Minst Internet Explorer 10.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameDisablePasswordReveal
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)