Αλλαγή του μέγιστου αριθμού συνδέσεων ανά κεντρικό υπολογιστή (HTTP 1.1)

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όριο σύνδεσης για το HTTP 1.1 από 6 συνδέσεις ανά κεντρικό υπολογιστή σε όριο της επιλογής σας (από 2 έως 128).

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer χρησιμοποιεί το όριο συνδέσεων της επιλογής σας για το HTTP 1.1.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ο Internet Explorer χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο όριο σύνδεσης για το HTTP 1.1 (6 συνδέσεις ανά κεντρικό υπολογιστή).

Σε εκδόσεις προγενέστερες του Internet Explorer 8, το προεπιλεγμένο όριο σύνδεσης για το HTTP 1.1 ήταν 2.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 8.0
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
Value Nameiexplore.exe
Value TypeREG_DWORD
Default Value6
Min Value2
Max Value128

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)