Endre maksimalt antall tilkoblinger per vert (HTTP 1.1)

Med denne policyinnstillingen kan du endre standard tilkoblingsgrense for HTTP 1.1 fra seks tilkoblinger per vert til en egendefinert grense (to til 128 tilkoblinger).

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, bruker Internet Explorer tilkoblingsgrensen du har valgt for HTTP 1.1.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen eller ikke konfigurerer den, bruker Internet Explorer standard tilkoblingsgrense for HTTP 1.1 (seks tilkoblinger per vert).

I versjoner av Internet Explorer som er eldre enn Internet Explorer 8 var standard tilkoblingsgrense for HTTP 1.1 to tilkoblinger.


Støttes av: Minst Internet Explorer 8.0
Maksimalt antall tilkoblinger:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
Value Nameiexplore.exe
Value TypeREG_DWORD
Default Value6
Min Value2
Max Value128

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)