Περιορισμένα πρωτόκολλα ζώνης τοπικού υπολογιστή

Για κάθε ζώνη, ο περιορισμός ασφαλείας "Κλείδωμα πρωτοκόλλων δικτύου" μπορεί να ρυθμιστεί έτσι, ώστε να αποτρέπει τη μη ασφαλή εκτέλεση ενεργού περιεχομένου που έχει ληφθεί μέσω περιορισμένων πρωτοκόλλων, είτε ερωτώντας το χρήστη ή απλώς αποκλείοντας το περιεχόμενο. Για κάθε ζώνη, η λίστα των πρωτοκόλλων μπορεί να ρυθμιστεί εδώ και εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες για τις οποίες έχει επιλεγεί να χρησιμοποιούν αυτόν τον περιορισμό ασφαλείας.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής για μια ζώνη, η λίστα των πρωτοκόλλων περιορίζεται εάν έχει καθοριστεί για την εν λόγω ζώνη η επιλογή "Να εμφανίζεται ερώτηση" ή "Απενεργοποίηση" για τη ρύθμιση "Να επιτρέπεται η πρόσβαση ενεργού περιεχομένου στον υπολογιστή μου μέσω περιορισμένων πρωτοκόλλων".

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της για μια ζώνη, δεν περιορίζεται κανένα πρωτόκολλο για την εν λόγω ζώνη, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις της επιλογής "Να επιτρέπεται η πρόσβαση ενεργού περιεχομένου στον υπολογιστή μου μέσω περιορισμένων πρωτοκόλλων".

Σημείωση. Εάν η πολιτική για μια ζώνη ρυθμιστεί τόσο στις "Ρυθμίσεις υπολογιστή" όσο στις "Ρυθμίσεις χρήστη", τότε θα περιορίζονται για αυτήν τη ζώνη τα πρωτόκολλα που περιέχονται και στις δύο λίστες.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\RestrictedProtocols
Value NameListBox_Support_0
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Καταχώρηση περιορισμένων πρωτοκόλλων για αυτήν τη ζώνη.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\RestrictedProtocols\0
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)