Alla processer

Du kan använda den här inställningen för att bestämma om processer ska styras av användarnas inställningar för tilläggshantering (anges i Hantera tilläggskomponenter i Internet Explorer) eller principinställningar. Som standard ignorerar alla processer förutom Internet Explorer-processer och de processer som anges i principinställningen Processlista, användarens inställningar för tilläggskomponenter och principinställningar.

Om du aktiverar den här inställningen följer alla processer användarens inställningar för tilläggshantering och principinställningar.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen ignorerar alla processer användarens inställningar och principinställningar.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ADDON_MANAGEMENT
Value Name*
Value TypeREG_SZ
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)