Όλες οι διεργασίες

Η ρύθμιση πολιτικής περιορισμού ασφαλείας πρωτοκόλλου MK μειώνει την εκτεθειμένη επιφάνεια επιθέσεων αποκλείοντας το πρωτόκολλο MK. Οι πόροι που φιλοξενούνται στο πρωτόκολλο MK θα αποτύχουν.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, το πρωτόκολλο MK απενεργοποιείται για όλες τις διεργασίες. Αποκλείεται κάθε χρήση του πρωτοκόλλου MK.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, το πρωτόκολλο MK θα είναι ενεργοποιημένο.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL
Value Name*
Value TypeREG_SZ
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)