Όλες οι διεργασίες

Ο Internet Explorer χρησιμοποιεί δεδομένα γενικών επεκτάσεων ταχυδρομείου Internet (MIME) για τον καθορισμό διαδικασιών χειρισμού αρχείων, για αρχεία που λαμβάνονται μέσω διακομιστή Web.

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει εάν ο Internet Explorer θα απαιτεί να είναι συνεπείς όλες οι πληροφορίες για τον τύπο του αρχείου που παρέχονται από τον διακομιστή Web. Για παράδειγμα, εάν ο τύπος MIME ενός αρχείου είναι text/plain αλλά η ανίχνευση MIME υποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα εκτελέσιμο αρχείο, ο Internet Explorer θα μετονομάσει το αρχείο αποθηκεύοντάς το στο cache του Internet Explorer και αλλάζοντας την επέκτασή του.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο συνεπής χειρισμός MIME θα ενεργοποιηθεί για όλες τις διεργασίες.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ορίσετε αυτήν την ρύθμιση πολιτικής, ο συνεπής χειρισμός MIME δεν θα επιτρέπεται για καμία διεργασία.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLING
Value Name*
Value TypeREG_SZ
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)