Alle prosesser

Denne policyinnstillingen angir om en objektreferanse skal være tilgjengelig når brukeren navigerer innenfor samme domene eller til et nytt domene.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, blir objektreferanser ikke lenger tilgjengelige for alle prosesser når brukeren navigerer innenfor samme domene eller til et annet domene.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen eller ikke konfigurerer den, blir objektreferanser tilgjengelige når det navigeres innenfor samme domene eller til områder i sonen Begrensede områder.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHING
Value Name*
Value TypeREG_SZ
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)