Διεργασίες του Internet Explorer

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να ελέγξετε εάν θα εμφανίζεται η γραμμή ειδοποιήσεων για διεργασίες του Internet Explorer, όταν περιορίζεται η εγκατάσταση αρχείων ή κώδικα. Η γραμμή ειδοποιήσεων εμφανίζεται από προεπιλογή για τις διεργασίες του Internet Explorer.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η γραμμή ειδοποιήσεων θα εμφανίζεται για τις διεργασίες του Internet Explorer.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η γραμμή ειδοποιήσεων δεν θα εμφανίζεται για τις διεργασίες του Internet Explorer.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η γραμμή ειδοποιήσεων θα εμφανίζεται για τις διεργασίες του Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_SECURITYBAND(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_SECURITYBANDexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_SECURITYBANDiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_SECURITYBAND(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_SECURITYBANDexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_SECURITYBANDiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)