Διεργασίες του Internet Explorer

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής επιτρέπει τον αποκλεισμό της εμφάνισης ερωτήσεων για την εγκατάσταση στοιχείων ελέγχου ActiveX για διεργασίες του Internet Explorer.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, θα αποκλείεται η εμφάνιση ερώτησης για την εγκατάσταση στοιχείων ελέγχου ActiveX για διεργασίες του Internet Explorer.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, δεν θα αποκλείεται η εμφάνιση ερώτησης για την εγκατάσταση στοιχείων ελέγχου ActiveX για διεργασίες του Internet Explorer.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η προτίμηση του χρήστη θα καθορίζει εάν θα αποκλείεται η εγκατάσταση στοιχείων ελέγχου ActiveX για τις διεργασίες του Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALLexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALLiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALLexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALLiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)