Internet Explorer-processer

Du kan använda den här inställningen för att bestämma om frågor om installation av ActiveX-kontroller ska visas i Internet Explorer-processer.

Om du aktiverar den här inställningen visas inte frågor om installation av ActiveX-kontroller i Internet Explorer-processer.

Om du inaktiverar den här inställningen blockeras inte frågor om ActiveX-kontroller i Internet Explorer-processer.

Om du inte konfigurerar den här inställningen används användarens inställningar för att bestämma om frågor om installation av ActiveX-kontroller ska visas i Internet Explorer-processer.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Aktivera princip:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALLexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALLiexplore.exeREG_SZ1
Inaktivera princip:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALLexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALLiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)