Internet Explorer-prosesser

Denne policyinnstillingen aktiverer blokkering av bekreftelser for filnedlastinger som ikke ble startet av en bruker.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, blir bekreftelser av filnedlastinger som ikke startet av en bruker, blokkert for Internet Explorer-prosesser.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, vil bekreftelser bli vist for filnedlastinger som ikke er startet av en bruker, for Internet Explorer-prosesser.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, vil brukerinnstillingene bli brukt for å avgjøre om det skal bes om bekreftelse for filnedlastinger som ikke er startet av en bruker, for Internet Explorer-prosesser.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOADexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOADiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOADexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOADiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)