Διεργασίες του Internet Explorer

Η εξερεύνηση αρχείων και ο Internet Explorer μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να αποτρέπουν τη μη ασφαλή εκτέλεση ενεργού περιεχομένου που έχει ληφθεί μέσω περιορισμένων πρωτοκόλλων. Αυτή η ρύθμιση πολιτικής ελέγχει εάν το περιεχόμενο περιορισμένης πρόσβασης που έχει ληφθεί από περιορισμένα πρωτόκολλα επιτρέπεται ή αποκλείεται.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, το περιεχόμενο περιορισμένης πρόσβασης που λαμβάνεται μέσω περιορισμένων πρωτοκόλλων επιτρέπεται για τις διεργασίες της Εξερεύνησης αρχείων και του Internet Explorer. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε ενεργό περιεχόμενο που λαμβάνεται μέσω των πρωτοκόλλων http και https προσθέτοντας τα ονόματα τιμής http και https.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, το περιεχόμενο περιορισμένης πρόσβασης που λαμβάνεται μέσω περιορισμένων πρωτοκόλλων δεν επιτρέπεται για τις διεργασίες της Εξερεύνησης αρχείων και του Internet Explorer.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η ρύθμιση πολιτικής παραβλέπεται.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)