Internet Explorerin prosessit

Resurssienhallinta ja Internet Explorer voidaan määrittää estämään rajoitettujen protokollien kautta saapuvan aktiivisen sisällön suorittaminen tietokoneessa tavalla, joka ei ole turvallinen. Tämän käytäntöasetuksen avulla ohjataan sitä, sallitaanko vai estetäänkö rajoitettujen protokollien kautta saapuvaa rajoitettua sisältöä.

Jos tämä käytäntöasetus otetaan käyttöön, rajoitettujen protokollien kautta saapuva rajoitettu sisältö sallitaan Resurssienhallinta- ja Internet Explorer -prosesseille. Esimerkki: http- ja https-protokollien kautta saapuva aktiivinen sisältö voidaan rajoittaa lisäämällä arvonimet http ja https.

Jos tätä käytäntöasetusta ei oteta käyttöön, rajoitetun sisällön vastaanottaminen rajoitetun protokollan kautta estetään Resurssienhallinta- ja Internet Explorer -prosesseille.

Jos tätä käytäntöasetusta ei määritetä, käytäntöasetus sivuutetaan.


Tuettu: Vähintään Internet Explorer 6.0 Windows XP Service Pack 2:ssa tai Windows Server 2003 Service Pack 1:ssä
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Hallintamallit (tietokoneet)

Hallintamallit (käyttäjät)