Internet Explorer-prosesser

Filutforsker og Internet Explorer kan konfigureres til å forhindre usikker kjøring av aktivt innhold fra begrensede protokoller. Denne policyinnstillingen bestemmer om begrensing av innhold fra begrensede protokoller forhindres eller tillates.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, blir begrensing av innhold fra begrensede protokoller tillatt for Filutforsker- og Internet Explorer-prosesser. Du kan for eksempel begrense aktivt innhold fra sider over HTTP- og HTTPS-protokoller ved å legge til verdinavnene HTTP og HTTPS.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, blir begrensing av innhold fra begrensede protokoller ikke tillatt for Filutforsker- og Internet Explorer-prosesser.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, blir policyinnstillingen ignorert.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)