Internet Explorer-processer

Utforskaren och Internet Explorer kan konfigureras att hindra aktivt innehåll som hämtas genom begränsade protokoll från att köras på ett sätt som inte är säkert. Den här principinställningen bestämmer om begränsning av innehåll som hämtas genom begränsade protokoll ska förhindras eller tillåtas.

Om du aktiverar den här principinställningen tillåts begränsning av innehåll som hämtas genom begränsade protokoll för Utforskaren och Internet Explorer. Du kan till exempel begränsa aktivt innehåll från sidor som använder HTTP- och HTTPS-protokollen genom att lägga till värdenamnen HTTP och HTTPS.

Om du inaktiverar den här principinställningen tillåts inte begränsning av innehåll som hämtas genom begränsade protokoll för Utforskaren och Internet Explorer.

Om du inte konfigurerar den här inställningen ignoreras den här principen.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Aktivera princip:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ1
Inaktivera princip:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)