Διεργασίες του Internet Explorer

Ο Internet Explorer περιέχει δυναμικές δυαδικές συμπεριφορές: στοιχεία τα οποία συμπυκνώνουν συγκεκριμένη λειτουργικότητα για τα στοιχεία HTML στα οποία είναι συνημμένα. Αυτή η ρύθμιση πολιτικής ελέγχει εάν η ρύθμιση "Περιορισμός ασφαλείας δυαδικών συμπεριφορών" επιτρέπεται ή αποκλείεται.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι δυαδικές συμπεριφορές δεν θα επιτρέπονται για τις διεργασίες της Εξερεύνησης αρχείων και του Internet Explorer.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι δυαδικές συμπεριφορές θα επιτρέπονται για τις διεργασίες της Εξερεύνησης αρχείων και του Internet Explorer.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι δυαδικές συμπεριφορές δεν θα επιτρέπονται για τις διεργασίες της Εξερεύνησης αρχείων και του Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORS(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORS(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)