Internet Explorerin prosessit

Internet Explorer sisältää dynaamisia binaaritoimintoja: ne ovat komponentteja, jotka sisältävät toimintoja HTML-elementeille, joihin ne on liitetty. Tällä käytäntöasetuksella hallitaan sitä, sallitaanko vai estetäänkö binaaritoiminnon suojausrajoitus.

Jos tämä käytäntöasetus otetaan käyttöön, binaaritoiminnot estetään Resurssienhallinnan ja Internet Explorerin prosesseilta.

Jos tätä käytäntöasetusta ei oteta käyttöön, binaaritoiminnot sallitaan Resurssienhallinnan ja Internet Explorerin prosesseille.

Jos tätä käytäntöasetusta ei määritetä, binaaritoiminnot estetään Resurssienhallinnan ja Internet Explorerin prosesseilta.


Tuettu: Vähintään Internet Explorer 6.0 Windows XP Service Pack 2:ssa tai Windows Server 2003 Service Pack 1:ssä
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORS(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORS(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Hallintamallit (tietokoneet)

Hallintamallit (käyttäjät)